Bryggan mellan forskning och praktik

- Keep Walking Medical för bättre enklare och effektivare livstilsförändring

Vi ger dig genomtänkta lösningar, kunskap på forskarnivå samt

vetenskapligt validerade produkter.

  • Perfekt för Fysisk aktivitet på recept FaR®
  • Skräddarsydda stegråd vid sjukdomstillstånd
  • Slussa ut dina patienter/adepter till fysisk aktivitet

Slider 1a

Följ dina patienters/adepters utveckling via stegdagbok på nätet

När du arbetar med personer som behöver öka sin fysiska aktivitets nivå lägger du upp ett stegprogram baserat på dennes önskemål och behov. Realistisk stegdosering finns som hjälp vid en lång rad sjukdomstillstånd liksom rådande hälsorekommendationer omvandlade till aproximerade steg.

Patienten/adepten mäter under en startvecka sina steg. Där efter räknas stegdoseringen upp utifrån deras utveckling.

Utvecklingen följer du direkt via nätet. Du kan se statistik göra beräkningar samt lämna meddelande till din patient/adept.

www.keepwalking.se finns stegräknare som beräkningarna baseras på.

Slider2

Vi baserar allt innehåll på forskning

Forskning och fakta som stöder Keep Walking Medical och stegdagboken.se mer information hittar du när du har loggat in.

  • Stegrekommendationer för hälsovinster
  • Stegrekommendationer för viktkontroll
  • Stegrekommendationer vid sjukdomstillsånd

Slider3

Vad är Keep Walking Medical
Hur fungerar det?
Forskning och Fakta
Underlätta för dig själv och dina patienter/adepter. Skaffa Keep Walking Medical redan idag.
Stegdagboken används av:
used by

Gfx -kwm -diagram

Om Evidensbaserad stegräkning

Keepwalkingmedical.se är skapad av forskare utifrån hälso- och sjukvårdens stränga krav på evidens. Först identifieras bland vetenskapligt publicerade artiklar den stegräknare som bäst uppfyller forskarnas stränga krav på tillförlitlighet. Yamax SW 200/700 Keep Walking LS2000/LS7000 dominerar helt forskning världen över. Detta är den s.k. hårdvaran.

Mjukvaran är den forskningsbaserade information som tagits fram med Yamax-stegräknaren. Det är denna kunskap som byggts in i keepwalkingmedical.se. Här finns steg per dag rekommendationer, referensdata för olika åldersgrupper, råd vid målsättning vid olika sjukdomstillstånd. Här finns också modeller för successiv stegring av din fysiska aktivitet samt omvandling från en lång rad aktiviteter till Yamax steg. www.keepwalkingmedical.se har en funktion där du som sjukgymnast, läkare eller hälsocoach direkt kan följa dina patienters/adepters steg och ge feedback. www.keepwalkingmedical.se gör det möjligt, att på ett evidensbaserat sätt, arbeta med fysisk aktivitet på recept direkt till patient/adept.

Med Keep Walking Medical kan du:

  • Ge vetenskapligt skräddarsydda stegråd för just dina patienter/adepter!!
  • Följa och styra patientens/adeptens fysiska aktivitet
  • Efter avslutad period slussa ut till dina patienter/adepter till en fortsatt fysiskt aktiv livsstil!

Våra kunder berättar:

Birgitta Nordgren (Leg. sjukgymnast, Karolinska Institutet)

birgitta_nordgren

"I forskningsprojektet PARA 2010, Physical Activity in Rheumatoid Arthritis, undersöker vi effekterna av ett tvåårigt program för hälsofrämjande fysisk aktivitet för personer med ledgångsreumatism. Som ett stöd i att förändra sin livsstil får samtliga våra deltagare en stegräknare och uppmuntras också att registrera sina steg på Keepwalkings hemsida. Birgitta Nordgren, leg.sjukgymnast, doktorand, Karolinska Institutet"

FYSS forum Stockholm AB (Sjukgymnaster)

birgitta_nordgren

"Vi på FYSS forum rekommenderar Keep Walkings stegräknare till alla som behöver öka sin fysiska aktivitetsnivå! Att använda stegdagboken är ett bra redskap, som många uppskattar - den visar svart på vitt när man gör framsteg och hjälper till att hålla motiviationen uppe!"

Maria Heudorf (Personlig tränare, Malkars Träningscenter och Pre Net)

birgitta_nordgren

"För oss är det viktigt med högsta kvalitet. Keep Walking stegräknare används för att öka den fysiksa aktiviteten och motivera deltagare i våra viktminskningsprogram"

Vi rekommenderar YAMAX stegräknare.

YAMAX stegräknare är vetenskapligt validerade och ger ett pålitligt mätresultat. Använd YAMAX så kan du lita på din data.

Yamax Keep Walking är idag helt dominerande i vetenskapliga sammanhang - skaffa den bästa stegräknaren du också.

4_medium12_medium8_medium

Se alla våra produkter på Keepwalking.se

Underlätta för dig själv och dina patienter/adepter. Skaffa Keep Walking Medical redan idag.